Voorwaarden aanvraag wijkbudget

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget, in 2020 vrij beschikbaar: € 15.189 euro. Doel van het wijkbudget: bevorderen van de leefbaarheid. Wijkbewoners die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld.

 

Na toekenning van een aanvraag wordt de aanvrager gevraagd om naderhand:

  • bonnen te overleggen van aangeschafte spullen/betaalde rekeningen
  • óf schriftelijk dan wel mondeling verslag te doen van de uitgevoerde activiteit
  • de activiteit te melden in de BroekApp (groene plus (+))

Het wijkplatform beoordeelt de aanvragen.