Schoon Arnhemse Broek

Valt het jou ook weleens op dat er best veel zwerfafval in de wijk ligt?
Blikjes, sigarettenpakjes en peuken, snoeppapiertjes, mondkapjes en nog veel meer.

Zwerfafval op land en in water heeft vele negatieve effecten op de natuur, mens en dier: het kan de bodem of het water verontreinigen, trekt ongedierte aan, dieren eten het op of raken erin verstrikt. Een leeg blikje heeft jaren nodig om weg te roesten, glas en plastic vergaan nooit (plastic valt uiteen in kleine stukjes, maar blijft aanwezig). Sigaretten peuken vervuilen het grondwater door de chemische stoffen die er in zitten.

Gelukkig zijn er in de wijk het Arnhemse Broek steeds meer wijkbewoners die dit zwerfafval opruimen. En al die wijkbewoners bij elkaar maken een flink verschil! Op het moment zijn er 35 mensen bekend die in meer of mindere mate zwerfafval opruimen, in de wijk of alleen in hun eigen straat.

De werkgroep Schoon Arnhemse Broek is een werkgroep van het wijkplatform ‘t Arnhemse Broek, die zich bezig houdt met het zwerfafval in de wijk. De werkgroep bestaat uit bewoners die in het Arnhemse Broek wonen. In deze werkgroep proberen wij ideeën te bedenken hoe we andere bewoners bewust kunnen maken van het belang van afval weggooien in een (openbare) prullenbak. Daarnaast proberen wij wijkbewoners te enthousiasmeren om mee te helpen met 3 á 4 opschoondagen in het jaar op verschillende plekken in de wijk. We werken vanuit het principe dat alle beetjes helpen en dat alles wat er gedaan wordt rondom zwerfafval waardevol is!

We werken hierbij samen met de Stichting Heel Arnhem Schoon. Zij zijn al 2 jaar bezig met het faciliteren van zwerfafvalvrijwilligers in Arnhem. Zij organiseren ook meerdere malen grote of kleine opruimacties in Arnhem of het Arnhemse Broek. De Stichting Heel Arnhem Schoon telt al over de 200 enthousiaste zwerfafvalvrijwilligers in Arnhem.

Maak je al geregeld schoon in de wijk?
Heb jij een prullenbak geadopteerd?
Of houd je je op een andere manier bezig met afval in de wijk? Of wil je dit graag?

Dan komen we heel graag met jou in contact om te horen wat je precies doet en of je daarbij misschien spullen of hulp nodig hebt.

Aanmelding zwerfafvalvrijwilligers
Doe mee en neem contact op met Helen Meijrink via schoonarnhemsbroek@gmail.com.