Visie Arnhemse Broek voor de komende tien jaar

In 2005 startte in het Arnhemse Broek een grootschalig project, gebaseerd op een toekomstvisie voor de wijk. Het project zou tien jaar duren. Anno nu is het project officieel ten einde, maar leeft voort door verankering van velerlei initiatieven ontstaan uit het project. Uit historisch besef heeft onderstaande informatie derhalve haar plaats en blijkt daarom aanwezig op deze website.

In 2005 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport ‘Vertrouwen in de Buurt’, met als kernbegrip Sociale Herovering. Er wordt aangestuurd op maatwerk om de sociale cohesie in wijken  te versterken, en daarmee anonimiteit, vervreemding, onveiligheid, criminaliteit en afnemend welzijn tegen te gaan. Ook moet de groeiende kloof tussen overheid en burgers worden overbrugd.

Als antwoord hierop ontwikkelde het Arnhemse Broek een wijkvisie, gebaseerd op de belangrijkste uiterlijke kenmerken van de wijk, sterke en zwakke punten, en bedreigingen en kansen.

Zo ontstond een wijkvisie  met een integraal beeld op de fysieke, sociale- en wijkeconomische ontwikkelingsmogelijkheden van de wijk in de komende tien jaar, geredeneerd vanuit de wijk. Het is een startdocument voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Om dit totale beeld te verduidelijken, is het volgende document toegevoegd:

 

Sociaal en Fysiek Wijkperspectief 

 (download document; pdf, ca 1,6 Mb)

Sociaal:  over ambities, de stand van zaken en het realiseren van ambities in een wijk waar:

 • Bewoners actief zijn
 • De jeugd fijn kan opgroeien
 • Bewoners oud kunnen worden
 • Bewoners prettig met elkaar samenleven

Fysiek: over ambities, de stand van zaken en het realiseren van ambities rond:

 • Ruimtelijk beeld
 • Buiten Bewoon Beter (BGB)
 • Herinrichting Johan de Wittlaan
 • Herontwikkeling emplacement
 • Hoek Broekstraat - Van Oldenbarneveldtstraat
 • Herinrichting Van Riebeeckplein
 • Oostelijk Centrumgebied - Nieuw Rijnwijk
 • Stedelijk Gymnasium Statenlaan
 • De Symfonie en omgeving
 • Locatie Apostolische kerk
 • Spijkerbroek
 • De woningen - algemeen
 • De corporatiewoningen