Aanvragen financiële bijdrage Wijkplatform

Het wijkplatform Arnhemse Broek beheert het wijkbudget (geld van de wijk). Wijkbewoners of instanties die in de wijk actief zijn, kunnen daar gebruik van maken door een aanvraag in te dienen. Hiervoor moet u het aanvraagformulier invullen. U kunt het formulier hier downloaden. Ook kunt u het formulier afhalen bij het opbouwwerk in de Symfonie.    
                                                                                                        
Hieronder de Voorwaarden en informatie over de afhandeling van de aanvraag (beide ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk de Symfonie).

 

Het algemene doel van het wijkbudget is het bevorderen van de leefbaarheid.
Leefbaarheid is een rekbaar begrip. Waar kunt u bijvoorbeeld een aanvraag voor indienen?

 

 • groen in uw wijk
 • verbeteren van wijkvoorzieningen (o.a. Symfonie, St Peters Gasthuis, scholen, wijkwinkel, buurthuis de Paperclip, Blokhut, winkels)
 • activiteiten voor kinderen
 • kunst in uw wijk
 • activiteiten voor volwassenen
 • veiligheidsmaatregelen woonomgeving
 • verbeteren van contacten tussen bewoners

De bewoners in het wijkplatform brengen formeel hun stem uit over de aanvragen. Deze worden getoetst aan de onderstaande voorwaarden.

 

Wie kan aanvragen?

 1. Personen of groepen uit de wijk van de buurten Van Verschuerwijk, Het Broek, Statenkwartier en Rijnwijk.
 2. Organisatie en instellingen die voor en/ of met bewoners werken.

Hoe vraagt u aan?

 1. Aanvragen moeten schriftelijk/digitaal worden ingediend middels het aanvraagformulier.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

 1. De aanvraag mag geen privébelangen dienen
 2. (Snoep)reisjes zijn niet toegestaan. Het educatieve karakter staat altijd voorop.
 3. Eventueel beheer en onderhoud moet geregeld zijn
 4. De aanvraag moet binnen twaalf maanden worden besteed
 5. De aanvraag moet ten goede komen aan meerdere bewoners en wordt ook gedragen door voldoende bewoners
 6. De aanvraag moet voorzien zijn van een gespecificeerde begroting
 7. Een straatfeest is voor tenminste één straat en is gericht op alle bewoners uit de desbetreffende buurt/straat
 8. Een straatfeest kost maximaal € 10 per woning, € 250 per straat beschikbaar met een maximum van 3 straten, totaal € 750

Toelichten

Op verzoek van het wijkplatform moeten sommige aanvragen toegelicht worden in het wijkteam. Dit overleg vindt altijd plaats 2 weken voorafgaand aan de wijkplatformdata. Een extra toelichting in wijkplatform is ook mogelijk, door aanvrager of vertegenwoordiger.

Afhandeling aanvraag

 1. Aanvragen moeten verantwoord worden met facturen of kassabonnen. Deze moeten binnen 4 weken na activiteit/aanschaf aangeleverd worden.
 2. De aanvraag heeft betrekking op diensten (bijvoorbeeld een jongerenwerker) producten (zoals een speelhuisje) en materialen (bijvoorbeeld sport- en spel benodigdheden)

 

Wat moet u niet vergeten?

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen. Voor meer informatie over aanvragen van vergunningen zie www.arnhem.nl.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het afstemmen met gemeente/ andere eigenaar als het gaat om een idee op gemeentegrond of van een andere eigenaar (bijvoorbeeld NS, Waterschap, Volkshuisvesting). De quikscan-formulieren kunt u ophalen in de wijkwinkel.

 

Procedure behandeling aanvragen in 12 stappen

 1. Download hier het Aanvraagformulier, plak dit in een uw tekstverwerkingsbestand en vul het in. Sla het op in uw eigen bestand.
 2. Daarna mailt u het ingevulde formlier als bijlage naar hetarnhemsebroek@gmail.com onder vermelding van: Aanvraag Financiële Bijdrage Wijkplatform. Ook kunt u het inleveren bij het opbouwwerk in de Symfonie.
 3. Er bestaat een kans dat u uw aanvraag moet toelichten in het wijkteam
 4. Het wijkteam bekijkt binnen vier weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.
 5. Het advies (goedgekeurd/ afgekeurd) van het wijkteam wordt voorgelegd aan het wijkplatform.
 6. Bij bezwaar van een professional moet de aanvraag opnieuw in behandeling worden genomen. Bij geen bezwaar is uw aanvraag goedgekeurd.
 7. U ontvangt een bevestigingsbrief van het besluit (goedgekeurd/ afgekeurd) van het wijkplatform.
 8. In de bevestigingsbrief staan eventueel contactpersonen waarmee u contact moet opnemen, en het factuuradres.
 9. Het wijkplatform maakt in de wijkkrant bekend dat uw aanvraag is goedgekeurd en de kosten hiervan zal betalen
 10. Uw aanvraag wordt – na ontvangst van facturen - binnen twee weken uitbetaald.
 11. U stemt de uitvoering af met de leverancier
 12. De aanvraag is uitgevoerd. Gefeliciteerd!

Aanvraagformulier ook bij het Opbouwwerk

Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij het opbouwwerk in de Symfonie. Een van de opbouwwerkers kan u eventueel helpen met het invullen.

 

Van wie worden eventueel aangeschafte materialen eigendom?

 • Op persoonlijke titel: eigendom bij wijkplatform, materiaal in bruikleen
 • Instelling / stichting etcetera: eigendom onder voorwaarden in bruikleen bij instelling / stichting
 • Bij schade aan materialen, zijn de kosten voor vervanging voor rekening van de bruiklener, mogelijk door nieuwe aanvraag